Κόσμος

Μεγάλα ποσοστά παραοικονομίας στην Κύπρο

cyprus.jpg

Μεγάλα ποσοστά παραοικονομίας στην Κύπρο

Μοιραστείτε τη δημοσίευση:

Σημαντικά συμπεράσματα εξάγονται από μελέτη του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, όσον αφορά στο μέγεθος της παραοικονομίας στο νησί. Συγκεκριμένα, η μελέτη καταδεικνύει ότι η Κύπρος όχι μόνο παρουσιάζει υψηλά ποσοστά παραοικονομίας αλλά σε σύγκριση με άλλες μεσογειακές χώρες αυτό το φαινόμενο είναι αρκετά εκτεταμένο, κάτι που αναφέρεται και σε παλαιότερη μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όπου το συμπέρασμα είναι πως η παραοικονομία κυμαίνεται κατά μέσο όρο μεταξύ του 30% με 34%.
Σημειώνεται ότι παλαιότερες μελέτες οι οποίες χρησιμοποίησαν τη μέθοδο κατανάλωσης ενέργειας για τη χρονική περίοδο 2008 με 2013 υπολόγισαν τη μαύρη οικονομία στην περίπτωση της Ελλάδας στο 20% με 30%, στην περίπτωση της Πορτογαλίας στο 18% με 21% και στην περίπτωση της Ισπανίας στο 12% με 18%.