Οικονομία

ΟΛΘ: Αύξηση 13,3% στα καθαρά κέρδη

olth.jpg

ΟΛΘ: Αύξηση 13,3% στα καθαρά κέρδη

Μοιραστείτε τη δημοσίευση:

Αύξηση 6,8% κατά €2,4 εκατ. σημείωσαν τα έσοδα του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ) κατά τους πρώτους 6 μήνες του 2021 και διαμορφώθηκαν στα €37 εκατ.,από €34,7 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2020, με €1,5 εκατ. πρόσθετα έσοδα προερχόμενα από τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, ήτοι αύξηση 6,2% και πρόσθετα €0,9 εκατ. από τον τερματικό σταθμό συμβατικού φορτίου, σημειώνοντας αύξηση 9%, αποτέλεσμα κυρίως αυξημένων όγκων φορτίων και στους δύο τομείς.

Η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 8,1%, από 217 χιλ. TEUs στο 1ο εξάμηνο του 2020, σε 235 χιλ. TEUs το 1ο εξάμηνο του 2021. Κατά την ίδια περίοδο, οι ποσότητες συμβατικού φορτίου που διακινήθηκαν αυξήθηκαν κατά 13,3%, από 1.888 χιλ. τόνους σε 2.140 χιλ. τόνους αντίστοιχα, αύξηση οφειλόμενη κυρίως σε διακίνηση νικελίου και σκραπ.

Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν από €15,2 εκατ. το 2020 σε €17,5 εκατ. το 2021, αντιπροσωπεύοντας συνολική αύξηση 14,6%. Ο δείκτης περιθωρίου μικτού κέρδους βελτιώθηκε επίσης, από 43,9% το 2020 σε 47,1% το 2021, απόρροια αυξημένων εσόδων, βελτιώσεων στην αποδοτικότητα και καλύτερης διαχείρισης των φορέων κόστους.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) σημείωσαν αύξηση επίσης κατά 15,1%, από €13,9 εκατ. το 1ο εξάμηνο 2020, σε €16 εκατ. το 1ο εξάμηνο 2021, κυρίως λόγω του αυξημένου όγκου διακινούμενων φορτίων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση τoυ ΟΛΘ, αναφορικά με τις οικονομικές επιδόσεις του 1ου εξαμήνου του 2021, τονίζεται πως για πρώτη φορά δημοσιεύθηκαν και ενοποιημένα μεγέθη για την ΟΛΘ Α.Ε., με την προσθήκη της 100% θυγατρικής «ThPA Sofia EAD», η οποία ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2020 –όπως είχε δεόντως ανακοινωθεί– με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 50 χιλ. βουλγάρικα λέβα (BGN, περίπου €26 χιλ.).

Κατά το 1ο εξάμηνο του 2021 σημειώθηκε συνολική αύξηση των εσόδων του λιμένα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, η οποία οφείλεται στην αύξηση του συνολικού όγκου διακινούμενων φορτίων, τόσο στον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων (CT), όσο και στον τερματικό σταθμό συμβατικού φορτίου (CCΤ).

Ακολούθως, μετά την από 13/9/2021 έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης του Δ.Σ., χωρίς να δύνανται να υφίστανται συγκριτικά στοιχεία για την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ανακοινώθηκε πως τα ενοποιημένα έσοδα για το 1ο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε €37,4 εκατ. (τα έσοδα της ThPA Sofia προσέγγισαν τα €0,4 εκατ.), τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) σε €15,3 εκατ. και τα Καθαρά Κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε €8,1 εκατ.