Κοινωνία

Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών στη Βόρεια Εύβοια

attiki-pirkagia-fotia-stremmata.jpg

Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών στη Βόρεια Εύβοια

Μοιραστείτε τη δημοσίευση:

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την ταχεία αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών, την προστασία και την προσαρμογή των δασικών οικοσυστημάτων στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, με βάση το σχέδιο που έχει εκπονήσει το ΥΠΕΝ. Ειδικά συνεργεία, αποτελούμενα από έμπειρους επαγγελματίες και επιστήμονες, βρίσκονται εντός των καμένων εκτάσεων και εργάζονται εντατικά για την ταχεία «ανάρρωση» του φυσικού περιβάλλοντος.

Μάλιστα, με τον θεσμό του «Αναδόχου Αποκατάστασης και Αναδάσωσης», με την άμεση εξασφάλιση κονδυλίων, καθώς και την ταχεία προώθηση των απαιτούμενων νομικών και διοικητικών πράξεων, τα έργα και οι μελέτες για την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος ολοκληρώνονται ταχύτερα, όπως υπογραμμίζει το ΥΠΕΝ.

Υπενθυμίζεται, ότι με τον χορηγικό θεσμό του «Αναδόχου Αποκατάστασης και Αναδάσωσης» μπορούν να ορίζονται Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, τα οποία θα μπορούν να χρηματοδοτούν έργα αποκατάστασης και αναδάσωσης σε περιοχές που έχουν υποστεί πλήγμα από φυσικές καταστροφές.

Τα οικεία δασαρχεία θα ορίζουν τις περιοχές που χρειάζονται προστασία και αποκατάσταση και ο ανάδοχος θα αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την εκπόνηση των μελετών και τη χρηματοδότηση των σχετικών έργων. Ενώ σε αυτήν τη διαδικασία το Ελληνικό Δημόσιο δεν απεμπολεί οποιοδήποτε δικαίωμά του επί αυτών των εκτάσεων.

Όπως έγινε γνωστό, ήδη, με αποφάσεις του αναπληρωτή προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, ορίστηκαν ως ανάδοχοι αποκατάστασης, με σκοπό την υλοποίηση αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων στην πυρόπληκτη περιοχή της Λίμνης στη Βόρεια Εύβοια, οι εταιρείες EREN Hellas και ΔΕΗ, στις 14, 16 και 17 Σεπτεμβρίου, αντίστοιχα.

Επιπλέον, η ΔΕΗ θα χρηματοδοτήσει με 1.980.000 και 396.000 ευρώ την υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων σε δύο κρίσιμες υδρολογικές λεκάνες της περιοχής (Σηπιάδα και Αχλάδι), ενώ η EREN Hellas θα προσφέρει χρηματοδότηση ύψους 992.222 ευρώ για τον ίδιο σκοπό στη λεκάνη του όρους Κανδύλι, προστατεύοντας τη Λίμνη. Ως καταληκτική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών της ΔΕΗ έχει οριστεί η 17η και η 18η Δεκεμβρίου 2021 και για την EREN Hellas η 14η Δεκεμβρίου 2021.

Όπως έγινε γνωστό, οι παρεμβάσεις αποκατάστασης προβλέπουν την κατασκευή των εξής έργων:

- Κορμοδέματα και σανιδότοιχοι για τον περιορισμό της επιφανειακής διάβρωσης και απορροής.

- Κλαδοπλέγματα κατά μήκος των υπολειμμάτων υλοτομίας των απονεκρωθέντων δέντρων, κυρίως σε εδάφη μικρών κλίσεων, με σκοπό την προστασία τους από τη διάβρωση και την επιφανειακή απορροή.

- Ξυλοφράγματα σε μικρές χαραδρώσεις και ρέματα για την αποτροπή της διάβρωσης και τη συγκράτηση φερτών υλικών.